สำนักงานกฎหมาย

งานที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท/ห้างร้านหรือประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามปัญหาข้อกฎหมายได้ ทางสำนักงานยินดีให้คำปรึกษา กรณีใช้บริการว่าจ้างให้ร่างสัญญา หรือว่าจ้างให้ดำเนินการต่อสู้คดี จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนดำเนินการ

รับปรึกษาฟ้องคดี คดีอาญา

รับปรึกษาฟ้องคดี คดีแพ่ง

รับปรึกษาฟ้องคดี คดีปกครอง

ABOUT US

Lorem ipsum dolor sit amet. Non culpa quia et distinctio dolores aut corporis molestiae ut iusto illum est voluptatem autem in minus enim sit dignissimos natus? Qui ratione veritatis At quidem velit ab sint molestias non nobis libero qui ducimus voluptas? Lorem ipsum dolor sit amet. Non culpa quia et distinctio dolores aut corporis molestiae ut iusto illum est voluptatem autem in minus enim sit dignissimos natus? Qui ratione veritatis At quidem velit ab sint molestias non nobis libero qui ducimus voluptas?

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet. Non culpa quia et distinctio dolorest

การให้บริการ

บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่ง อาญา ปกครอง บริการของที่เรา

รับปรึกษาคดีอาญา ฟ้องคดี รวมถึงให้การต่อสู้คดีอาญาทุกประเภท เช่น

1. คดียาเสพติด จำหน่าย ครอบครอง เสพ

2. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ฉ้อโกง ยักยอก ทำให้เสียทรัพย์ โกงเจ้าหนี้ ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์รับของโจร)

3. คดีเกี่ยวกับชีวิต เช่น ฆ่าผู้อื่น ทำร้ายร่างกาย

4. คดีเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ปลอมแปลงเอกสาร

5. คดีหมิ่นประมาท เปิดเผยความลับ

6. คดีฟอกเงิน

7. คดีบุกรุก

8. คดีเช็ค

รับปรึกษาคดีแพ่ง ฟ้องคดี รวมถึงให้การต่อสู้คดีแพ่งทุกประเภท และเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ แก้ปัญหาของลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระงับและแก้ไขความขัดแย้ง เช่น

1. คดีจ้างทำของทุกประเภท เช่น การรับเหมาก่อสร้าง

2. คดีเกี่ยวกับ กู้ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ จำนอง จำนำ ขายฝาก โดยเฉพาะการให้การต่อสู้เรื่องขายฝากอำพรางการกู้ยืม

3. คดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ โดยเฉพาะให้การต่อสู้กับบริษัทไฟแนนซ์หรือกับธนาคารพาณิชย์

4. คดีเกี่ยวกับการซื้อขาย ผิดสัญญา เช่น ซื้อขายบ้าน ที่ดิน รถยนต์

5. คดีเกี่ยวกับละเมิด เรียกค่าเสียหาย เช่น ถูกรถชน

6. คดีที่ดิน เช่น การขอออกโฉนดที่ดิน เพิกถอนการให้ รังวัดสอบเขต แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์ถูกขายทอดตลาด

7. คดีเกี่ยวกับครอบครัว เช่น แบ่งสินสมรส ฟ้องหย่า เพิกถอน/ขอใช้อำนาจปกครองบุตร รับรองบุตร เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร เรียกค่าเสียหายจากชู้

8. คดีร้องจัดการมรดก ขอแบ่งทรัพย์มรดก

9. คดีเกี่ยวกับสหกรณ์ทุกประเภท

รับปรึกษา ฟ้องคดีปกครอง รวมถึงให้การต่อสู้คดีปกครองทุกประเภท เกี่ยวกับการกระทำละเมิดทางปกครอง, คำสั่งทางปกครอง,การพิจารณาทางปกครองอันมิชอบด้วยกฎหมาย

1. กรณีถูกเลื่อน ลด ปลด ย้าย โดยไม่เป็นธรรม

2. กรณีถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน

3. กรณีถูกริบเงินประกันซอง

4. กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

5. กรณีถูกเพิกถอนสัญญาว่าจ้างโดยไม่เป็นธรรม

6. กรณีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

7. กรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

8. กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

9. กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

“แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา มีความซื่อสัตย์ ยึดถือคุณธรรม”

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

OUR TEAM

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet.

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet.

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet.

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet.

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดด้านการบริการ คำแนะนำ และคำปรึกษาทางด้านบัญชี งานจดทะเบียน และปรึกษากฎหมาย เรายินดีให้บริการ

BANGKOK LAW

 • 76/95 อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  Google Map
 • โทร : 080-337-9187
 • @bangkoklaw
 • BANGKOK LAW เคียงคู่สู่ความสำเร็จ
 • ที่จอดรถ

  1) หน้าสถาบัน
  2) แมกซ์ แวลู หลักสี่ (MaxValu Supermarket Laksi)