สำนักงานกฎหมาย

งานที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท/ห้างร้านหรือประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามปัญหาข้อกฎหมายได้ ทางสำนักงานยินดีให้คำปรึกษา กรณีใช้บริการว่าจ้างให้ร่างสัญญา หรือว่าจ้างให้ดำเนินการต่อสู้คดี จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนดำเนินการ

รับปรึกษาฟ้องคดี คดีอาญา

รับปรึกษาฟ้องคดี คดีแพ่ง

รับปรึกษาฟ้องคดี คดีปกครอง

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกฎหมาย BANGKOK LAW ก่อตั้งขึ้นควบคู่กับสถาบันติวกฎหมาย BANGKOK LAW TUTOR โดยเราจัดเป็นโรงเรียนกฎหมาย Law School ที่มีคอร์สติวเพื่อสอบเนติบัณฑิต คอร์สติวเพื่อสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ คอร์สติวเพื่อสอบรับราชการในตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรืออัยการผู้ช่วย และคอร์สติวสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เราจึงมีฐานข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในทุกด้าน และทีมติวเตอร์ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
        สำนักงานกฎหมาย BANGKOK LAW บริหารจัดการโดยทนายความอาวุโสได้รับใบอนุญาตว่าความและมีประสบการกว่า 30 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้านกฎหมายทั้งในการให้คำปรึกษาอรรถคดีและว่าความในศาลทุกประเภทคดี ไม่ว่าจะเป็น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีเยาวชนและครอบครัว คดีปกครอง โดยเฉพาะคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง รวมไปถึงการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เราจึงมีความพร้อมในทุกด้านที่จะได้ให้คำปรึกษาและดูแลข้อพิพาทของท่านให้ได้รับความเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ให้ท่านได้มากที่สุด เพราะเป้าหมายในการทำงานของเราคือ "เคียงคู่สู่ความสำเร็จ"

นายอุดม ยกทอง

หัวหน้าสำนักงาน
ประธานสภาทนายความจังหวัดระนอง

การให้บริการ

บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่ง อาญา ปกครอง บริการของที่เรา

รับปรึกษาคดีอาญา ฟ้องคดี รวมถึงให้การต่อสู้คดีอาญาทุกประเภท เช่น

1. คดียาเสพติด จำหน่าย ครอบครอง เสพ

2. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ฉ้อโกง ยักยอก ทำให้เสียทรัพย์ โกงเจ้าหนี้ ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์รับของโจร)

3. คดีเกี่ยวกับชีวิต เช่น ฆ่าผู้อื่น ทำร้ายร่างกาย

4. คดีเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ปลอมแปลงเอกสาร

5. คดีหมิ่นประมาท เปิดเผยความลับ

6. คดีฟอกเงิน

7. คดีบุกรุก

8. คดีเช็ค

รับปรึกษาคดีแพ่ง ฟ้องคดี รวมถึงให้การต่อสู้คดีแพ่งทุกประเภท และเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ แก้ปัญหาของลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระงับและแก้ไขความขัดแย้ง เช่น

1. คดีจ้างทำของทุกประเภท เช่น การรับเหมาก่อสร้าง

2. คดีเกี่ยวกับ กู้ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ จำนอง จำนำ ขายฝาก โดยเฉพาะการให้การต่อสู้เรื่องขายฝากอำพรางการกู้ยืม

3. คดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ โดยเฉพาะให้การต่อสู้กับบริษัทไฟแนนซ์หรือกับธนาคารพาณิชย์

4. คดีเกี่ยวกับการซื้อขาย ผิดสัญญา เช่น ซื้อขายบ้าน ที่ดิน รถยนต์

5. คดีเกี่ยวกับละเมิด เรียกค่าเสียหาย เช่น ถูกรถชน

6. คดีที่ดิน เช่น การขอออกโฉนดที่ดิน เพิกถอนการให้ รังวัดสอบเขต แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์ถูกขายทอดตลาด

7. คดีเกี่ยวกับครอบครัว เช่น แบ่งสินสมรส ฟ้องหย่า เพิกถอน/ขอใช้อำนาจปกครองบุตร รับรองบุตร เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร เรียกค่าเสียหายจากชู้

8. คดีร้องจัดการมรดก ขอแบ่งทรัพย์มรดก

9. คดีเกี่ยวกับสหกรณ์ทุกประเภท

รับปรึกษา ฟ้องคดีปกครอง รวมถึงให้การต่อสู้คดีปกครองทุกประเภท เกี่ยวกับการกระทำละเมิดทางปกครอง, คำสั่งทางปกครอง,การพิจารณาทางปกครองอันมิชอบด้วยกฎหมาย

1. กรณีถูกเลื่อน ลด ปลด ย้าย โดยไม่เป็นธรรม

2. กรณีถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน

3. กรณีถูกริบเงินประกันซอง

4. กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

5. กรณีถูกเพิกถอนสัญญาว่าจ้างโดยไม่เป็นธรรม

6. กรณีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

7. กรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

8. กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

9. กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

“แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา มีความซื่อสัตย์ ยึดถือคุณธรรม”

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

OUR TEAM

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet.

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet.

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet.

ติวเตอร์ซี

Lorem ipsum dolor sit amet.

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดด้านการบริการ คำแนะนำ และคำปรึกษาทางด้านบัญชี งานจดทะเบียน และปรึกษากฎหมาย เรายินดีให้บริการ

BANGKOK LAW

 • 76/95 อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  Google Map
 • โทร : 080-337-9187
 • @bangkoklaw
 • BANGKOK LAW เคียงคู่สู่ความสำเร็จ
 • ที่จอดรถ

  1) หน้าสถาบัน
  2) แมกซ์ แวลู หลักสี่ (MaxValu Supermarket Laksi)